Autobuska stanica Brod

Adresa: Cara Dušana bb, Brod
Telefon: 053 612 080


Fond Zdravstvenog Osiguranja Republike Srpske 
Kancelarija Doboj
Poslovnica Brod

Adresa: 7. Oktobra bb (zgrada odmah do graničnog prijelaza), Brod.


"Gradska Pijaca" Brod

Adresa: Ulica 26. Augusta bb, Brod.


"Gradska Toplana" Brod - u stečaju

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb, Brod.
Djelatnost: Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija


Granični prijelaz/Carinski referat

Adresa: Krajiških brigada bb
Telefon: 053 612 002


 Javno preduzeće "Radio Brod" Brod

Adresa: Svetog Save broj 52, Brod.
Djelatnost: Emitovanje radijskog programa
Telefon: 053 610 053


JU "Centar za socijalni rad" Brod

Adresa: Svetog Save 98, Brod.
Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalnog rada bez smještaja.
Telefon: 053 621 450


Javna ustanova predškolstva "Beli anđeo" Brod

Adresa: Branislava Nušića br.2, Brod. ili je NJEGOŠEVA BB
Djelatnost: Predškolsko obrazovanje
Telefon: 053 612 019


Javna zdravstvena ustanova "Dom zdravlja" Brod

Adresa: Svetog Save broj 98, Brod.
Djelatnost: Djelatnosti opšte medicinske prakse
Telefon: 053 610 896 ;  053 663 365


Komunalno preduzeće "Komunalac" Brod

Adresa: Svetog Save broj 81, Brod.
Djelatnost: Prikupljanje neopasnog otpada 
Telefon: 053 621 350

PJ Groblje Brod -poslovna jedinica KP "KOMUNALAC" a.d. Brod

Adresa: ul. Zmaj Jove Jovanovića b.b., Brod


Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" a.d. Brod

Adresa: Nikole Tesle 22, Brod.
Telefon: 053 610 227


Narodna biblioteka "Branko Ćopić" Brod

Adresa: Svetog Save br.15, Brod.
Djelatnost: Djelatnosti biblioteka i arhiva
Telefon: 053 610 180


Opština Brod

Adresa: Svetog Save 17, Brod.
Telefon:  053 610 918 ; 053 610 116


Osnovna škola "Liješće"  Brod

Adresa: Liješće bb, Liješće, Brod.
Djelatnost: Osnovno obrazovanje
Telefon: 053 665 398 ; 053 665 021


Osnovna škola "Sveti Sava" Brod

Adresa: Vuka Karadžića b.b., Brod.
Djelatnost: Osnovno obrazovanje
Telefon: 053 612 249 ; 053 610 173


Policijska stanica Brod

Adresa: Trg Patrijarha Pavla 1, Brod.
Telefon:  053 612 222


Poreska uprava Republike Srpske područna jedinica Brod

Adresa: Svetog Save bb, Brod.
Telefon: 053 610 872, 053 620 230


Pošta Brod

Adresa: Svetog Save bb, Brod.
Telefon: 053 620 072


Republička uprava za geodetske i
imovinsko-pravne poslove 
PJ Brod

Adresa:  Svetog Save 17, Brod.
Telefon: 053 610 250


"Sportsko-kulturni centar Brod" 

Adresa: Jovana Raškovića broj 6, Brod.
Djelanost: Rad sportskih objekata
Telefon: 053 611 103


Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Brod

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb, Brod.
Djelatnost: Tehničko i stručno srednje obrazovanje
Telefon: 053 610 094 ; 053 610 093


Telekom Srpske - prodajno odjeljenje Brod

Adresa: Trg Patrijarha Pavla bb, Brod.
Telefon: 053 620 080


Teritorijalna Vatrogasna jedinica Brod

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića 16, Brod.
Telefon: 053 612 050 ; 053 612 100


Turistička organizacija opštine Brod

Adresa: Jovana Raškovića 6, Brod.
Djelatnost: Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede
Telefon:  053 610 592


ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj radna jedinica Brod

Adresa: Svetog Save 116, Brod.
Telefon (centrala):  053 209 705
         (govorni automat-informacija): 053 209709