Isplata penzija za decembar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 03.januara 2019. godine.
Isplata penzija za decembar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 15. januara 2019. godine.

Isplata penzija za novembar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 10.decembra 2018. godine.
Isplata penzija za novembar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. decembra 2018. godine.

Isplata penzija za oktobar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 9.novembra 2018. godine.
Isplata penzija za oktobar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 20. novembra 2018. godine.

Isplata penzija za septembar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 5. oktobra 2018. godine.
Isplata penzija za septembar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 15. oktobra 2018. godine.

Jednokratna novčana isplata korisnicima prava na penziju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske isplaćena je 24. septembra 2018. godine. Penzionerima koji primaju penziju manju od iznosa prosečne penzije u Republici Srpskoj  tj. manju od 366,77 KM isplaćeno je 100 KM, penzionerima čije se penzije kreću u rasponu od 366,77 KM do visine prosečne plate u Republici Srpskoj tj. do 848 KM isplaćeno je 50 KM, a penzionerima sa visinom primanja iznad 848 KM isplaćeno je 30 KM.

Isplata penzija za avgust 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 10. septembra 2018. godine.
Isplata penzija za avgust 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. septembra 2018. godine.

Isplata penzija za jul 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 10. avgusta 2018. godine.
Isplata penzija za jul 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 20. avgusta 2018. godine.

Isplata penzija za jun 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u utorak 10. juna 2018. godine. Penzije za jun uvećane su 2,5%. 
Isplata penzija za jun 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. jula 2018. godine.

Isplata penzija za maj 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 08. juna 2018. godine. 
Isplata penzija za maj 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. juna 2018. godine.

Isplata penzija za april 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 10. maja 2018. godine. Penzije za april uvećane su 2%.
Isplata penzija za april 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. maja 2018. godine.

Isplata penzija za mart 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 05. aprila 2018. godine.
Isplata penzija za mart 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 16. aprila 2018. godine.

Isplata penzija za februar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 09. marta 2018. godine.
Isplata penzija za februar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19. marta 2018. godine.

Isplata penzija za januar 2018. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 09. februara 2018. godine.
Isplata penzija za januar 2018. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19. februara 2018. godine.