Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske iz 2019. godine,

tržišna vrijednost stambenih jedinica u gradu Brodu je nepromenjena u odnosu na 2018. godinupo m²  stana kreće se od:

    

    1020,6 KM u zonama 4,5 i 6,

    1122,66 KM u zoni 3,

    1173,69 KM u zoni 2,

    1224,45 KM u zoni 1.

Ista cijena po m² u navedenim zonama je i za garažne objekte,

dok je cijena po m² kuće nešto niža.

 

Cijena poslovnog prostora po m² kreće se od:

    950,68 KM u zoni 6,   

    990,8 KM u zoni 5,

   1070,85 KM u zoni 4,

   1160,9 KM u zoni 3,

   1280,65 KM u zoni 2,

   1390,85 KM u zoni 1.

    

Što se tiče nezvaničnih podataka, isti kažu da među građanima vlada mišljenje da je  najbolja lokacija

za stanovanje u Brodu naselje Skele. Kako zbog blizine pijace (ali ipak malo odvojeno od nje, tako da je stanovništvo

koje stanuje u naselju Skele zaštićeno od buke koja je neizbežna oko same pijace), blizine  tržnog centra Fructa i Tropik,

bazena, srednje škole kao i osnovne škole, privatnog vrtića u Skelama za dijecu predškolskog uzrasta.

Kao i zato što su zgrade u bijelim i plavim Skelama među novijim u Brodu, vrlo kvalitetno građene

pred devedesete, većina ima i garaže a što sve pruža dodatni komfor za stanovanje porodica.

 

A što se tiče poslovnog prostora trenutno je po mišljenju građana najbolji dio grada za otvaranje

poslovnog prostora dio oko nove pijace u Brodu jer je tamo najveća frekvencija posjetilaca, dakle

prije svega oko naselja Mahale .