Isplata penzija za decembar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 05. decembra 2018. godine.
Isplata penzija za decembar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 22. januara 2018. godine.

Isplata penzija za novembar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 08. decembra 2017. godine.
Isplata penzija za novembar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. decembra 2017. godine.

Isplata penzija za oktobar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 10. novembra 2017. godine. Penzija za oktobar je uvećana 3%.
Isplata penzija za oktobar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 20. novembra 2017. godine.

Isplata penzija za septembar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u utorak 10. oktobra 2017. godine.
Isplata penzija za septembar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. oktobra 2017. godine.

Isplata penzija za avgust 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 08. septembra 2017. godine.
Isplata penzija za avgust 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. septembra 2017 godine.

Isplata penzija za jul 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 10. avgusta 2017. godine.
Isplata penzija za jul 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. avgusta 2017. godine.

Isplata penzija za jun 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 10. jula 2017. godine.
Isplata penzija za jun 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 21. jula 2017. godine.

Isplata penzija za maj 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 09. juna 2017. godine.
Isplata penzija za maj 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19.juna 2017. godine.

Isplata penzija za april 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u srijedu 10. maja 2017. godine.
Isplata penzija za april 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18. maja 2017 godine.

Isplata penzija za mart 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 10. aprila 2017. godine.
Isplata penzija za mart 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19. aprila 2017. godine.

Isplata penzija za februar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 10. marta 2017. godine.
Isplata penzija za februar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 20. marta 2017. godine.

Isplata penzija za januar 2017. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 10. februara 2017. godine.
Isplata penzija za januar 2017. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 21. februara 2017. godine.