Isplata penzija za decembar 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 5. januara 2017. godine.
Isplata penzija za decembar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18.01.2017. godine.

Isplata penzija za novembar 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 9. decembra 2016.
Isplata penzija za novembar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 21.12.2016. godine.

Isplata penzija za oktobar 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 10. novembra 2016.
Isplata penzija za oktobar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 22.11.2016. godine.

Isplata penzija za septembar 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 10. oktobra 2016.
Isplata penzija za septembar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18.10.2016. godine.

Isplata penzija za avgust 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 09. septembra 2016.
Isplata penzija za avgust 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 16.09.2016. godine.

Isplata penzija za jul 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u srijedu 10. avgusta 2016.
Isplata penzija za jul 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 18.08.2016. godine

Isplata penzija za jun 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 11. jula 2016.
Isplata penzija za jun 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 27.07.2016. godine.

Isplata penzija za maj 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u petak 10. juna 2016.
Isplata penzija za maj 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 22.06.2016. godine.

Isplata penzija za april 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u utorak 10. maja 2016.
Isplata penzija za april 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19.05.2016. godine.

Isplata penzija za mart 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u ponedeljak 11. aprila 2016.
Isplata penzija za mart 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19.04.2016. godine.

Isplata penzija za februar 2016. za korisnike koji žive u Republici Srpskoj počela je u četvrtak 10. marta 2016.
Isplata penzija za  februar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 31.03.2016. godine.

Isplata penzija za januar 2016. za korisnike  koji žive u Republici Srpskoj počela je u srijedu 10. februara 2016.
Isplata penzija za  januar 2016. za korisnike koji žive u Srbiji počela je 19. 02. 2016. godine.